• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو الابهی
ای پروردگار مستمندانيم مرحمتی کن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبی بخش محتاجيم علاجی ده ذليلانيم عزّتی ببخش جميع طيور و وحوش از خوان نعمتت روزی خوار و جميع کائنات از فيض عنايتت بهره بردار اين ضعيف را از فيض جليل محروم مفرما و اين ناتوان را از توانائی خويش عنايتی بخش رزق يومی را رايگان ده معيشت ضروری را برکتی احسان فرما تا مستغنی از دون تو گرديم و بکلّی به ياد تو افتيم راه تو پوئيم روی تو جوئيم راز تو گوئيم توئی توانای مهربان و توئی رازق عالم انسان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص334

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی