• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو اللّه
ای پروردگار به جنود ملأ اعلی نصرت نما و به جيوش ملائکه محبّت و صفا اعانت کن نغمات قدس بفرست و محافل انس معطّر نما فيض قديم مبذول دار و فوز عظيم شايان نما نور حقيقت جلوه ده ديدهء اهل بصيرت روشن کن آهنگ ملکوت ابهی بگوش رسان و هر دلتنگ عالم ادنی را خوشوقت کن ابر رحمت بفرست باران موهبت ببار چمن هدايت بيارا رياحين معانی انبات کن و سلطان گل را تاج موهبت بر سر نه و بلبلان روحانی را به غزلخوانی بخوان و حقايق و معانی تعليم ده توئی پروردگار توئی کردگار توئی مجلّی طُور در کشور انوار . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص354و355

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی