• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

الها معبودا ملكا مقصودا
بچه لسان ترا شكر نمايم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی معرض بودم بر اقبال تأييد نمودی مرده بودم از آب حيات زندگی بخشيدی پژمرده بودم از كوثر بيان كه از قلم رحمن جاری شده تازگی عطا كردی .
پروردگارا وجود كلّ از جودت موجود از بحر كرمت محروم مفرما و از دريای رحمتت منع مكن . در هر حال توفيق و تأييد ميطلبم و از سماء فضل بخشش قديمت را سائلم . توئی مالك عطا و سلطان ملكوت بقا

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص323

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی