• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ظهور موعود جمیع کتب الهی

امري که لم يزل و لا يزال مقصود نبيّين و غاية رجای مرسلين بوده به اراده مطلقه و مشيّت نافذه ظاهر شده اوست موعودی که جميع کتب الهی به او بشارت داده مع ذلک اهل ارض از او غافل و محجوب مشاهده مي شوند بگو ای اوليای حق جهد نمائيد شايد به عرفانش فائز گرديد و بما ينبغی عامل اين است امری که اگر يک قطره در سبيلش کم شود صد هزار بحر مکافات آنرا مشاهده نمايد يعنی مالک شود
بگو ای دوستان اين شأن عظيم را از دست مدهيد و از اين مقام بلند غافل مشويد عباد عالم به تصوّر موهوم چه مقدار جانها انفاق نموده و مي نمايند و شما الحمد للّه به مقصود فائزيد و به موعود رسيده‌ايد به اعانت حق جلّ جلاله اين مقام را حفظ نمائيد و به آنچه سبب و علّت ارتفاع امر است تمسّک جوئيد انّه يأمرکم بالمعروف و بما يرتفع به مقام الأنسان فی الامکان تعالی الرّحمن منزل هذا اللّوح البديع ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص12

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی