• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
هُو اللّه
ای خدا، تو شاهدی و گواهی که در دل و جان آرزوئی ندارم جز آنکه به رضايت موفّق گردم و به عبوديّتت مؤيّد شوم . به خدمتت پردازم و در کرم عظيمت بکوشم و جان و دين را در راهت فدا نمايم . توئی دانا ، توئی بينا . هيچ آرزوئی جز اين ندارم که از محبّت سر به کوه و صحرا نهم و فرياد به ظهور ملکوتت نمايم و ندايت را به جميع گوشها برسانم.
ای خدا، اين بيچاره را چاره ئی بخش و اين دردمند را درمانی ده و اين مريض را علاجی عطا کن . با قلبی سوزان و چشمی گريان به درگاهت مناجات مي نمايم . ای خدا ، در سبيلت هر بلائی را مهيّا هستم و هر صدمه ای را به جان و دل آرزو نمايم . ای خدا ، از امتحان محافظه نما . تو مي دانی که از هر چيزی گذشته ام و از هر فکری فارغ شده ام . جز ذکر تو شغلی ندارم و جز خدمتت آرزوئی نخواهم . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص447
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی