• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عجز انسان از عرفان خداوند

چقدر متحيّر است اين ذرّهء لا شیء از تعمّق در غمرات لجّه قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز است از تفکّر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو . اگر بگويم به بصر در آئی ، بصر خود را نبيند چگونه تو را بيند . و اگر گويم به قلب ادراک شوی ، قلب عارف به مقامات تجلّی در خود نشده چگونه تو را عارف شود . اگر گويم معروفی ، تو مقدّس از عرفان موجودات بوده ، و اگر بگويم غير معروفی، تو مشهورتر از آنی که مستور و غير معروف ما نی . اگر چه لم يزل ابواب فضل و وصل و لقايت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلّيات انوار جمال بی مثالت بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوی ، مع ظهور اين فضل اعظم و عنايت اتمّ اقوم ، شهادت مي دهم که ساحت جلال قدست از عرفان غير مقدّس بوده و بساط اجلال انست از ادراک ما سوی منزّه خواهد بود .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص51
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی