• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عدم امکان شناخت ذات الهی به وسیله خلق

ای جوان رحمانی شکر کن خدا را که به ملکوت نورانی راه يافتی و پرده اوهام دريدی و به حقيقت اسرار اطّلاع يافتی اين خلق جميعاً خداوندي را در عالم افکار تصوّر نمايند و آن تصوّر خود را بپرستند و حال آنکه آن تصوّر محاط است و عقل انسان محيط البتّه محيط اعظم از محاط است زيرا تصوّر فرع است و عقل اصل البتّه اصل از فرع اعظم است پس ملاحظه کن جميع ملل و امم پرستش فکر خويش نمايند و در عقل خود خداوندی خلق کنند و او را خالق کلّ شیء دانند و حال آنکه اين تصوّر اوهام است پس جميع خلق ساجد و عابد وهمند امّا آن حقيقت ذات احديّت و غيب الغيوب مقدّس از تصوّر و افکار است وجدان به آن نرسد در حوصله هر حقيقت حادثه آن حقيقت قديمه نگنجد آن عالم ديگر است از آن خبری نيست وصول ممکن نه حصول ممتنع و محال همين قدر وجودش محقّق و مثبوت ولکن کيفيّت مجهول جميع فلاسفه و حکما دانستند که هست ولی در معرفت هستی او حيران گشتند و عاقبت مأ يوس شدند و بکمال يأس از اين عالم رفتند زيرا ادراک شئون و اسرار آن حقيقة الحقائق و سرّ الأسرار قوّه ديگر خواهد و حواسی ديگر شايد آن قوّه و حواس فوق طوق بشر است لهذا خبر نيافتند مثلاً اگر در انسان قوّه سمع و قوّه ذوق و قوّه شم و قوّه لمس باشد امّا قوّه باصره مفقود از برای آن شخص مشاهده اشيا ممتنع و محال زيرا بسمع و ذوق و شم و لمس نتوان مشاهده کرد بناء عليه به اين قواء و حواس موجوده در عالم بشر ادراک آن حقيقت غيب و منزّه و مقدّس از شوائب ريب مستحيل و محال قوای ديگر بايد و حواس ديگر شايد اگر آن قوا و حواس ميسّر شود خبر گرفتن ممکن و الّا فلا

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص51و52
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی