• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عدم تعرض و مجادله نفوس با یکدیگر

کلّ عباد را به نصايح مشفقه نصيحت نموديم که احدی متعرّض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننمايد . بالمرّه حکم قتل در الواح بديع ممنوع شده ... نصرت حقّ به نصايح حسنه و مواعظ حکيمه بوده نه به منازعه و مجادله . بشنويد نصايح قلم اعلی را و از حکم اللّه تجاوز منمائيد .
در اين ظهور فساد بالمرّه نهی شده ... قسم به آفتاب افق تقديس که اگر احبابم کشته شوند محبوب‌تر است نزد اين عبد از سفک دم نفسی ...
لازال حقّ آنچه خير ناس بوده فرموده و به آن حکم نموده . اگر به هدايت اقبال نمودند اين خير راجع به آن نفوس مقبله خواهد بود و الّا اِنّ ربَّک لَغنيٌّ عَن العالمين .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص368
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی