• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عدم تعرض و محزون نمودن نفوس

يا اهل بهاء شما مشارق محبّت و مطالع عنايت الهی بوده و هستيد . لسان را به سبّ و لعن احدی ميالائيد و چشم را از آنچه لايق نيست حفظ نمائيد . آنچه را دارائيد بنمائيد، اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الّا تعرّض باطل .
ذروه بنفسه مقبلين الی اللّه المهيمن القيّوم .سبب حزن مشويد تا چه رسد به فساد و نزاع . اميد هست در ظلّ سدرهء عنايت الهی تربيت شويد و بما اراده اللّه عامل گرديد . همه اوراق يک شجريد و قطره‌های يک بحر .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص4
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی