• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عدم تقلید

ای احمد، ديده را پاک و مقدّس نما تا تجلّيات انوار لانهايات از جميع جهات ملاحظه نمائی و گوش را از آلايش تقليد منزّه کن تا نغمات عندليب وحدت و توحيد را از افنان باقی ا نسانی بشنوی . ای احمد، چشم وديعهء من است ، او را به غبار نفس و هوی تيره مکن . و گوش مظهر جود من است، او را به اعراض مشتهيّه نفسيّه از اصغای کلمه جامعه بازمدار . قلب خزينه من است ، لئالی مکنونه آنرا به نفس سارقه و هوس خائن مسپار. دست علامت عنايت من است ، آنرا از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص147
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی