• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گنه کاريم ما خطا کاريم ما غافليم ما ذاهليم تو عفوّی تو غفوری تو بزرگواری تو آمرزگاری انّک انت التّوّاب السّتّار . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص289

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی