• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو اللّه
ای حيّ توانا پناه گنه کاری و بخشنده و آمرزگار ما غرق خطائيم و تو دريای عطا ما در ظلمات عصيانيم و تو آفتاب فضل و احسان پروردگارا نظر به قصور مفرما و بحسب لياقت و عجز موفور ما معمول مدار ذليليم و عليل عزيز کن جليل فرما درمان بخش درياق اعظم عفو و غفران مبذول دار آمرزگارا به عصيان مگير هر حيرانی را تو مجيری و دستگير از عالم ناسوت بيزار نمودی و در جهان ملکوت کامکار کن از حيّز آفات رهانيدی به گلشن الطاف برسان توئی بخشنده و دهنده و رهاننده و پاينده و مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص281

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی