• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

علت تحمل بلایا ی جمال قدم

قد قيّد جمال القدم لاطلاق العالم و حُبس فی الحصن الاعظم لعتق العالمين و اختار لنفسه الأحزان لسرور من فی الاکوان هذا من رحمة ربّک الرّحمن الرّحيم قد قبلنا الذّلة لعزّکم و الشّدآئد لرخائکم يا ملأ الموحّدين انّ الّذی جاء لتعمير العالَم قد اسکنه المشرکون فی اخرب البلاد ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص72
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی