• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

لكلّ واحد أن يقول مقبلاً الی كعبة اللّه سبحانك اللّهمّ يا الهی لك الحمد بما نجّيتني من بئر الضّلالة و الهوی و هديتني الی صراطك المستقيم و نبئك العظيم و أيّدتني علی الاقبال اذ أعرض عنك أكثر خلقك و نوّرت قلبی بنور معرفتك و وجهی بضياء طلعتك * أی ربّ أسألك ببحر جودك و سماء فضلك بأن تكشف عن وجه عبادك و خلقك الحجبات الّتی منعتهم عن التّوجّه الی أفقك الأعلی * أی ربّ لا تخيّب عبادك عن بحر آياتك * و عزّتك لو كشفت لهم كما كشفت لی لنبذوا ما عندهم رجاء ما عندك * انّك أنت المقتدر العزيز العلّام

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص65و66

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی