• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

قیام جمال قدم بین اعدا حجت است

قلم اعلی می‌فرمايد که آنچه از جمال قدم ظاهر شده حجّت بوده بر کلّ من فی السّموات و الارض . و اگر عباد تفکّر نمايند از قيامش ما بين اعدا بر سلطنتش موقن شوند و بر قدرتش مذعن . و لکن چون در تيه نفس و هوی سالکند لذا از اشراق شمس بها از افق بقا محتجب مانده‌اند و به نفوسيکه خود را از بعوضه حفظ می‌نمودند توجّه نموده از جما ل احديّه محروم گشته‌اند . بگو ای قوم افعالم چون ظهورم ما بين ارض و سما مشرق و مضیء و هر نفسي که اقلّ من حين قلب را از وساوس شياطين مطهّر نمايد به عرفان ربّ العالمين و مالک يوم الدّين فائز گردد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص315
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی