• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

كتاب گفتارى كوتاه درباره امر بهائى

آنچه در اين كتاب مي خوانيد

يادداشت ناشر
پيشگفتار
فصل اول - افراد بشر
چگونه مي توانيم شاد و خوشبخت باشيم
جستجوى روحانى
ما چه هستيم وهدف ما كدام است؟
چه بايد بشويم؟
عدالت
محبّت
امانت و صداقت
تقديس و تنزيه
اعمال، نه اقوال
خدمت
چگونه مى توان به اين هدفها رسيد؟
طلب آزادى
سلامت جسمانى و روحانى

فصل دوم - خانواده
ازدواج
اطفال و زندگى خانواده
تعليم و تريبت

فصل سوم - جامعه
آزادى از قيد تعصبّات
ترقّى زنان
علم، فن و محيط زيست
آزادى و حقوق بشر
كشاورزى
تعاليم مربوط به اداره امور دولتى و عمومى و خط مشى اجتماعى
تعاليم اقتصادى
اصول كلّى و ساير تعاليم

فصل چهارم - مسائل مورد توجه جهانى
يگانگى نوع بشر
نظم جهانى
توسعه اجتماعى و اقتصادى

فصل پنجم - جامعه بهائى
ساختار و نظام
ضيافت نوزده روزه
محافل روحانى محلّى و ملّى
شوراى بين المللى بهائى (بيت العدل اعظم)
تشكيلات انتصابى امر بهائى
مركز جهانى بهائى
تقويم بهائى
عبادتگاه (مشرق الاذكار)
اصول نظم ادارى بهائى
عهد و ميثاق
مشورت
اقتدار و تمركز زدايى
حقوق اقليت ها
انتخابات بهائى

فصل ششم - احكام بهائى
نماز، خواندن آثار مباركه و تفكر
روزه گرفتن
ازدواج و طلاق
مرگ و مراسم دفن كردن
ظلم به حيوانات
نسخ احكام و نهى برخى از اعمال

فصل هفتم - تعاليم مربوط به الهيّات
ماهيت بالاترين واقعيت (خدا)
مربّى الهى - مظهر ظهور خداوند
دين حقيقى
هدف از زندگى انسان (رستگارى)
علّت و هدف درد و رنج
زندگى پس از مرگ

فصل هشتم - تاريخچه ديانت بهائى
باب
بهاءالله
عبدالبهاء
شوقى افندى
شوراى بين المللى بهائى (بيت العدل اعظم)
ديانت بهائى در ايران

فصل نهم - وصعيت كنونى عالم بهائى
گسترش جامعه بهائى
همكارى با سازمان ملل متحد
طرح هاى توسعه اجتماعى و اقتصادى
جامعه بهائى به عنوان يك الگو
مراجع

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی