• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

متن نماز وسطي


(و من أراد أن يصلّی له أن يغسل يديه و فی حين الغسل يقول )
الهی قوّ يدی لتأخذ كتابك باستقامة لا تمنعها جنود العالم ثمّ احفظها عن التّصرّف فيما لم يدخل فی ملكها * انّك أنت المقتدر القدير *

(و فی حين غسل الوجه يقول )
* أی ربّ وجّهت وجهي اليك نوّره بأنوار وجهك ثمّ احفظه عن التّوجّه الی غيرك

(و بعد له أن يقوم متوجّهاً الی القبلة و يقول )
شهد اللّه انّه لا إله إلّا هو له الامر و الخلق * قد أظهر مشرق الظّهور و مكلّم الطّور الّذی به أنار الافق الاعلی و نطقت سدرة المنتهی و ارتفع النّداء بين الارض و السّماء قد أتی المالك الملك و الملكوت و العزّة
و الجبروت للّه مولی الوری و مالك العرش و الثّری *

(ثمّ يركع و يقول )
سبحانك عن ذكری و ذكر دونی و وصفي و وصف من فی السّموات و الارضين *

(ثمّ يقوم للقنوت و يقول )
يا الهی لا تخيّب من تشبّث بأنامل الرّجاء بأذيال رحمتك و فضلك يا أرحم الرّاحمين *

(ثمّ يقعد و يقول )
أشهد بوحدانيّتك و فردانيّتك و بأنّك أنت اللّه لا إله إلّا أنت قد أظهرت أمرك و وفيت بعهدك و فتحت باب فضلك علی من فی السّموات و الأرضين * و الصّلوة و السّلام و التّكبير و البهاء علی أوليائك الّذين ما منعتهم شؤونات الخلق عن الاقبال
اليك و أنفقوا ما عندهم رجاء ما عندك انّك أنت الغفور الكريم* * اگر نفسی مقام آيه كبيره * شهد اللّه انّه لا إله إلّا هو المهيمن القيّوم، قرائت نمايد كافی است* و همچنين در قعود، أشهد بوحدانيّتك و فردانيّتك و بأنّك أنت اللّه لا إله إلّا أنت، كافی است

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صفحات 81 الی 84

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی