• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

محبت روابط ضروری منبعث از حقایق اشیا

اعلم حقّ اليقين انّ المحبّة سرّ البعث الالهی و المحبّة هی التّجلّی الرّحمانی المحبّة هی الفيض الرّوحانی المحبّة هی النّور الملکوتی المحبّة هی نفثات روح القدس فی الرّوح الأنسانی المحبّة هی سبب ظهور الحقّ فی العالم الأمکانی المحبّة هی الرّوابط الضّروريّة المنبعثة من حقائق الأشيآء بايجاد الهی المحبّة هی وسيلة السّعادة الکبری فی عالم الرّوحانی و الجسمانی المحبّة هی نور يُهتدی به فی الغيهب الظّلمانی المحبّة هی الرّابطة بين الحقّ و الخلق فی العالم الوجدانی المحبّة هی سبب التّرقّی لکلّ انسان نورانی المحبّة هی النّاموس الأعظم فی هذا الکون العظيم الالهی المحبّة هی النّظام الوحيد بين الجواهر الفرديّة بالتّرکيب و التّدبير فی التّحقّق المادّی المحبّة هی القوّة الکلّيّة المغناطيسيّة بين هذه السّيّارات و النّجوم السّاطعة فی الأوج العالی المحبّة هی سبب الأنکشافات لأسرار المودعة فی الکون بفکر ثاقب غير متناهی المحبّة هی روح الحيات لجسم الکون المتباهی المحبّة هی سبب تمدّن الأمم فی هذا الحيات الفانی المحبّة هی الشّرف الأعلی لکلّ شعب متعالی

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص24و25
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی