• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

محو نزاع و جدال مذهبی بین اهل عالم

اليوم دين اللّه و مذهب اللّه آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضاء ننمايند . اين اصول و قوانين و راههای محکم متين از مطلع واحد و از مَشرق واحد مُشرق و اين اختلاف نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده . ای اهل بهاء کمر همّت را محکم نمائيد که شايد جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود و محو گردد . حبّاً لِلّه و لِعبادِه بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد . ضغينه و بغضای مذهبی ناري است عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب، مگر يد قدرت الهی ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص94
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی