• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مذهب الهی برای اتفاق و اتحاد ظاهر شده

حقّ جلّ جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده ...
اليوم دين اللّه و مذهب اللّه آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضاء ننمايند اين اصول و قوانين و راههای محکم متين از مطلع واحد ظاهر و از مَشرق واحد مُشرق و اين اختلافات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده ای اهل بها کمر همّت را محکم نمائيد که شايد جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود و محو گردد حبّاً للّه و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد ضغينه و بغضای مذهبی ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب مگر يد قدرت الهی ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشد ...
مشکاة بيان را اين کلمه به مثابه مصباح است ای اهل عالم همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار به کمال محبّت و اتّحاد و مودّت و اتّفاق سلوک نمائيد قسم به آفتاب حقيقت نور اتّفاق آفاق را روشن و منوّر سازد حقِّ آگاه گواه اين گفتار بوده و هست جهد نمائيد تا به اين مقام بلند اعلی که مقام صيانت و حفظ عالم انساني است فائز شويد اين قصد سلطان مقاصد و اين امل مليک آمال ولکن تا افق آفتاب عدل از سحاب تيره ظلم فارغ نشود ظهور اين مقام مشکل بنظر می آيد ...
ای اهل بها با جميع اهل عالم به روح و ريحان معاشرت نمائيد اگر نزد شما کلمه و يا جوهري است که دونِ شما از آن محروم به لسان محبّت و شفقت القاء نمائيد و بنمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل و الّا او را به او گذاريد و در باره او دعا نمائيد نه جفا لسان شفقت جذّاب قلوب است و مائده روح و به مثابه معا ني است از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانا ئی ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص186
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی