• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مظاهر الهی اول مروجین حقیقت

مظاهر الهی اوّل معلّمين و مروّجين حقيقت هستند * چون عالم تاريک و ظلمانی گردد و غفلت پيدا شود خدا يک نفر الهی را ميفرستد* حضرت موسی آمد در وقتيکه مصر تاريک بود و جهل و نادانی احاطه نموده نفوسی در منتهی درجه توحّش بودند * حضرت موسی معلم الهی بود تعليم آيات ربّانی کرد ملّت اسرائيل را تربيت نمود از جهل و ذلّت نجات داد به منتهی درجه اوج عزت رسانيد * در علوم و فنون ماهر کرد و مدنيت تامّه از برای آنان مهيا نمود خزانه عالم انسانی ميانه آنها منتشر کرد * بعد کم کم آن آثار الهی محو شد و هوی و هوس شيطانی غلبه نمود ظلمت احاطه کرد * بعد دو باره صوت احديت بلند شد شمس حقيقت درخشيد نفثات روح القدس دميد ابر رحمت باريد انوار هدايت عالم را روشن کرد عالم يک لباس جديدی پوشيد خلق خلق جديد گرديد وحدت بشر اعلام شد اين عالم بهشت برين گرديد قبائل مختلفه و شعوب متنوعه متحد شدند * بعد از مدتی مردم اين نواميس الهي را فراموش کردند حقيقتی نماند ظلمت و غفلت و نادانی احاطه نمود * حال حضرت بهاء اللّه آمد و آن اساس اصلی را تجديد کرد* آن تعاليم الهی زمان مسيح را و آن فضائل عالم انسانی را دو باره ظاهر کرد تشنگان را سيراب نمود و غافلان را هوشيار محروما ن را محرم اسرار نمود و وحدت عالم انساني را اعلام مساوات بشريه را نشر داد * پس شما جميعا بايد به جان و دل بکوشيد و در ميان جميع بشر به محبت زندگی کنيد تا اتحادکلی حاصل شود تعصبات جاهلانه نماند و جميع متحد گردند *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص52
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی