• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مظاهر مقدسه الهیه مظهر جلوه کمالات خداوند هستند

... بدان اين الوهيّتی که سائر طوائف و ملل تصوّر مي نمايند در تحت تصوّر است نه فوق تصوّر و حال آنکه حقيقت الوهيّت فوق تصوّر است امّا مظاهر مقدّسهء الهيّه مظهر جلوهء کمالات و آثار آن حقيقت قديمه مقدّسه‌اند و اين فيض ابدی لاهوتی حيات ابديّه عالم انساني است مثلاً شمس حقيقت در افقی است عالی که هيچکس وصول نتواند جميع عقول و افکار قاصر است و او مقدّس و منزّه از ادراک کلّ ولکن مظاهر مقدّسهء الهيّه به منزلهء مرايای صافيهء نورانيّه‌اند که استفاضه از شمس حقيقت مي کنند و افاضه بر سائر خلق مي نمايند و شمس به کمال و جلالش در اين آئينهء نورانی ظاهر و باهر اين است اگر آفتاب موجود در آئينه بگويد من شمسم صادق است و اگر بگويد نيستم صادق است اگر شمس باتمام جلال و جمال و کمالش در اين آئينهء صافيه ظاهر و باهر باشد تنزّل از عالم بالا و سموّ مقام خود ننموده و در اين آئينه حلول ننموده بلکه لم يزل هميشه در علوّ تنزيه و تقديس خود بوده و خواهد بود و جميع کائنات ارضيّه بايد مستفيض از آفتاب باشد زيرا وجودش منوط و مشروط به حرارت و ضياء آفتاب و اگر از آفتاب محروم ماند محو و نابود گردد ...

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص47و48
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی