• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مقام انسان وتمسک به تقوی

ای اهل عالم شما را وصيّت می‌نمايم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست . به تقوی اللّه تمسّک نمائيد و به ذيل معروف تشبّث کنيد. براستی می‌گويم لسان از برای ذکر خير است .او را به گفتار زشت ميالائيد عفا اللّه عمّا سلف از بعد بايد کلّ بما ينبغی تکلّم نمايند . از لعن و طعن و ما يتکدّر به الانسان اجتناب نمايند ... امروز روزي است بزرگ و مبارک . آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می‌شود .
مقام انسان بزرگ است اگر به حقّ و راستی تمسّک نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد. انسان حقيقی به مثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود . شمس و قمرسمع و بصر و انجم او اخلاق منيره مضيئه .مقامش اعلی المقام و آثارش مربّی امکان .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص29
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی