• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مقام انسان و تاثیر تربیت

انسان طلسم اعظم است ولکن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده به يک کلمه خلق فرمود و به کلمه اخری به مقام تعليم هدايت نمود و به کلمه ديگر مراتب و مقاما تش را حفظ فرمود " حضرت موجود مي فرمايد " انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما به تربيت جواهر آن به عرصه شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد . انتهی اگر نفسی در کتب منزله از سمآء احديّه به ديده بصيرت مشاهده نمايد و تفکر کند ادراک مي نمايد که مقصود آن است جميع نفوس نفس واحده مشاهده شوند تا در جميع قلوب نقش خاتم المُلْکُ للّه منطبع شود و شموس عنايت و اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه نمايد حقّ جلّ جلاله از برای خود چيزی اخذ ننموده نه از اطاعت عالم باو نفعی راجع و نه از ترک آن نقصی وارد در هر آن طير ملکوت بيان به اين کلمه ناطق جميع را از برای تو خواستم و تو را از برای خود اگر علمای عصر بگذارند و مَنْ علی الأرض رائحه محبّت و اتّحاد را بيابند در آن حين نفوس عارفه برحرّيّت حقيقی آگاه شوند راحت اندر راحت مشاهده نمايند آسايش اندر آسايش اگر ارض به انوار آفتاب اين مقام منوّر شود اذاً يصدق ان يقال لا تری فيها عوجاً و لا أَمتاً ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص167
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی