• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 14

هُو اللّه
ای خداوند مهربان ، اين ياران سر گشتهء کوی تواند و دلداده روی تو و متوجّه به ملکوت تو. از صهبای ايمان سر مستند و در محفل ميثاق جام اشتياق در دست . محتاج الطافند و مشتاق موهبت آسمان. ای پروردگار، اين نفوس را مورد عنايت فرما و ملحوظ نظر رحمانيّت کن . هر يک را شمعی روشن فرما تا به نور هدی آن اقليم را منوّر نمايند . جميع را با اين عبد در عبوديّت آستان مقدّس شريک و سهيم کن . ای پروردگار، نفوس ضعيفه را قوی کن و ديده مشتاقان را به مشاهدهء جمال ملکوت منوّر فرما تا کلّ به قوّتی ملکوتی و فيضی جبروتی و موهبتی آسمانی ونفسی رحمانی و تأييدی ربّانی بر خدمتت قيام نمايند . شبهات اهل ارتياب را زائل کنند و طالبان را بيان حجّت و برهان نمايند . مريضان را شفا دهند و فقيران را رؤف و مهربان گردند. بيچارگان را ملجأ و مأوی شوند و افسردگان را مشتعل نمايند . توئی مقتدر و توانا و توئی خداوند مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص173و174

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی