• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 14

به لسان جان محبوب امكان را ندا كن و بگو: ای خدای من و مالك من و دوست من و محبوب جان و روان من، چگونه از عهده شكر تو برآيم؟
در بحر غفلت و نادانی مستغرق بودم لسان فضلت مرا ندا نمود و يد عنايتت مرا اخذ كرد . ای پروردگار من ،غفلت من به مقامی رسيد كه مرا از فرات عذب يقين محروم ساخت و به ماء صديد ظنون راه نمود . از ذكرت غافل شدم و تو از من غافل نشدی . از حبّت مخمود بودم و نار عنايت تو مشتعل.
به كدام وجه بتو توجّه نمايم و به چه لسان ترا بخوانم؟ خجلت و انفعال مرا فرو گرفته و از جميع جهات مأيوس ساخته . و لكن ای پروردگار من و مقصود من و مولای من شنيده‌ام كه فرموده ئی امروز روزيست كه اگر يك بار نفسی از روی صدق ( ربّ أرنی ) گويد از ملكوت بيان ( أنظر ترانی ) استماع نمايد و از اين كلمه مباركهء عاليه مقام امروز معلوم و واضح است.
و هم چنين فرموده ئی اگر نفسی از اوّل لا اوّل از جميع اعمال حسنه محروم مانده باشد اليوم تدارك آن ممكن است چه كه دريای غفران در امكان ظاهر و آسمان بخشش مرتفع. سؤال مي كنم از تو به حرمت اين روز مبارك كه مصدر و مطلع ايّام است مرا به رضای خود موفّق بداری و به طراز قبول مزيّن نمائی .أی ربّ أنا المسكين و عندك بحر الغناء و أنا الجاهل و عندك كنوز العلم و العرفان و أنا البعيد و انّك أنت المقتدر المتعالی القريب.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص365الی368
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی