• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 15

هُو اللّه
خداوند مهربانا کريما رحيما ، اين جمع را به شمع محبّت روشن نما و اين نفوس را به نفثات روح القدس زنده کن . انوار آسمانی ببخش و موهبت کبری مبذول دار. تأييدات غيبيّه برسان و مکاشفات روحانيّه ارزان فرما . ديده ها را به نور هدی روشن کن و دل ها را به فيوضات نا متناهی غبطه گلشن نما . ارواح را بشارت کبری ده و نفوس را به موهبت عظمی مفتخر نما . ای پروردگار، فقيرانيم گنج ملکوت ارزانی نما . ذليلانيم در ملکوتت عزيز فرما . بی سر و سامانيم در پناهت ملجأ و مأوی ده . طالبانيم به الطاف بی پايان رهبری نما . ساکتانيم نطق فصيح بخش . بی قوّتيم قدرت ملکوت احسان فرما . پروردگارا آمرزگارا ، خطا ببخش . عطا بده. گناه بيامرز. ما را آداب رحمانی بياموز. توئی دهنده توئی بخشنده توئی مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص184و185

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی