• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 15

هُو الابهی
ای خداوند ، تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی نجويم . شب و روز دردمند درد توام و روز و شب مجروح تيغ و خدنگ تو. جز به ملکوت ابهايت ناله و فغانی نکنم و جز در پناه احديّتت امن و امان نجويم. بيزار از هر بيگانه ام و به يگانگی تو دل بسته ام. از غير تو بيزارم و از ما دونت در کنار. ای پروردگار، موفّق بدار تا از سودائيان تو گردم و از شيدائيان تو شوم . سر دفتر مجنونان روی تو گردم و رسوائيان کوی تو . اين موهبت را شايان فرما و اين عنايت را رايگان کن . توئی پروردگار و توئی آمرزگار . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص41

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی