• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 16

هُو اللّه
پروردگارا مهربانا ، اين جمع توجّه به تو دارند . مناجات به سوی تو نمايند. در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّل کنند و طلب عفو و غفران نمايند. خدايا ، اين جمع را محترم کن . اين نفوس را مقدّس نما . انوار هدايت تابان کن . قلوب را منوّر فرما . نفوس را مستبشر کن . جميع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما .
خدايا ، ما ذليليم عزيز فرما. عاجزيم قدرت عنايت فرما . فقيريم از کنز ملکوت غنی نما. عليليم شفا عنايت کن . خدايا ، به رضای خود دلالت فرما و از شئون نفس و هوی مقدّس دار. خدايا ، ما را بر محبّت خود ثابت نما و بر جميع خلق مهربان فرما. موفّق بر خدمت عالم انسانی کن تا به جميع بندگانت خدمت نمائيم. جميع خلقت را دوست داريم و به جميع بشر مهربان باشيم . خدايا توئی مقتدر توئی رحيم توئی غفور و توئی بزرگوار . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص194و195
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی