• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 16

هُو الاَبهی
ای پروردگار، اين بنده درمانده را در کهف منيعت مأوی ده و در ملاذ رفيعت مسکن بخش . شمع روشنی در قلبش بر افروز و چشمه سلسبيلی از دلش جاری کن . ابواب فيض بر رخش بر گشا و اسرار غيب به فؤادش الهام فرما . توئی نصير. توئی ظهير. توئی مُجير. توئی دستگير . چون به تو پردازيم از همه چيز آزاديم . چون به پيمان و ايمان تو ثابت و استواريم از غير تو بيزاريم. پروردگارا، رحم کن . استقامت بخش . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص17

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی