• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 17

هُوالله
ای پروردگار، ياران را کامکار کن و به عبوديّتت همدم و دمساز فرما . قلوب را نورانی فرما و وجوه را رحمانی کن تا بنيان محبّت و مهربانی در عالم انسانی تأسيس گردد و نوع بشر به يکديگر مفتون ومهر پرور گردند . شرق دست در آغوش غرب نمايد . فرنگ بی درنگ سبيل محبّت پويد . ترک تاجيک را همدم داند و هم آغوش و مهربان شمرد . کلّ با هم در نهايت الفت و يگانگی معاشرت و مصاحبت نمايند. بيگانگی نماند. ذکر اغيار نشود و همدگر را آشنا و يار و غم گسار گردند. ای پروردگار، اين شب تار را روز روشن فرما و اين بغض و عداوت بين ملل را به انس و محبّت مبدّل کن تا عالم آفرينش آسايش يابد و جهان پر غرور از عالم الهی نصيب موفور جويد توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و درخشنده و بينا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص51و52

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی