• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 18

هُو اللّه
پروردگارا مهربانا ، نفوسی در اين محفل روحانی در نهايت تبتّل و تضرّع حاضر شديم و توجّه به ملکوت تو نموديم و آرزوی تأييد و توفيق مي نمائيم تا با يکديگر متّحد و متّفق گرديم و مانند شهد و شير به هم بياميزيم و سبب ظهور وحدت عالم انسانی گرديم . با دلی پاک و جانی تابناک مناجات کنيم و طلب حاجات نمائيم . پرورگارا ، نظر به گناه منما. به فضل و عنايتت معامله فرما . گناه ببخش. عطا بفرما. نار محبّتت برافروز و پردهء اوهام و نفس و هوی بسوز. ما را از شرّ نفس محفوظ و مصون بدار و در ظلّ حمايتت راحت و آسايش بخش . توئی مقتدر و توانا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص165

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی