• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 18

هوالابهی
ای خدای مهربان ، شکر ترا که بيدار نمودی و هشيار کردی . چشم بينا دادی . گوش شنوا احسان نمودی . به ملکوت خويش دلالت کردی و به سبيل خود هدايت فرمودی . راه راست بنمودی و در سفينه نجات در آوردی خدايا، مرا مستقيم بدار و ثابت و راسخ کن . از امتحانات شديده محفوظ بدار و در حصن حصين عهد و ميثاقت مصون و مأمون فرما . توئی توانا و توئی بينا و توئی شنوا ای خدای مهربان ، دلی عطا کن که مانند زجاج به سراج محبّتت روشن باشد و فکری عطا کن که به فيض روحانی جهان را گلشن نمايد توئی بخشنده و مهربان و توئی خداوند عظيم الاحسان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص116

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی