• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 19

هُوالله
ای آمرزگار بزرگوار، اين گرفتار زلف مشک بار را از بادهء محبّتت جامی سرشار بخش . بيدار و هشيار کن . غم خوار و غم گسار گرد . دل جوئی نما و خوش خوئی عطا کن. ثابت فرما و قائم وکامل کن. مُقرّب درگاه فرما و واقف و آگاه کن . شعلهء جهان سوز بخش و نالهء جان سوز ده. شمع شب افروز فرما و آه دل سوز عطا کن. ناشر نفحات فرما و آيات باهرات کن. به کوی خويش راه ده و به پرتو روی خويش روشن فرما. توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی بينا و شنوا وخداوند بيهمتا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص4

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی