• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 2

هُو اللّه
ای خداوند بي مانند ، کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه را آمرزنده و مهربان . ای پروردگار، هر چند گياه تباهيم ولی از گلستان توئيم و نهال بی شکوفه و برگيم ولی از بوستان تو. پس اين گياه را به رشحات سحاب عنايت پرورش ده و اين نهال پژمرده را به نسيم بهار روحانی حرکت و طراوت بخش . بيدار کن. هشيار کن . بزرگوار کن . حيات ابديّه بخش و در ملکوتت پايدار کن. ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص474

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی