• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 20

هُوالله
خداوندا مهربانا کريما رحيما ،ما بندگان آستان توئيم و جميع در ظلّ وحدانيّت تو. آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و ابر عنايتت بر کلّ می بارد . الطافت شامل کلّ است و فضلت رازق کلّ. جميع را محافظه فرمائی و کلّ را به نظر مکرمت منظور داری .
ای پروردگار، الطاف بی پايان شامل کن . نور هدايت برافروز. چشم ها را روشن کن . دل ها را سرور ابدی بخش . نفوس را روح تازه ده و حيات ابديّه احسان فرما . ابواب عرفان بگشا . نور ايمان تابان نما . در ظلّ عنايتت کلّ را متّحد کن و جميع را متّفق فرما تا جميع انوار يک شمس شوند ، امواج يک دريا گردند ، اثمار يک شجر شوند، از يک چشمه نوشند از يک نسيم به اهتزاز آيند از يک انوار اقتباس نمايند . توئی دهنده و بخشنده و توانا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص52و53

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی