• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 22

... ای ربّ الملکوت ، هر چند جمعيم ولی پريشان توئيم و مفتون روی تابان تو. هر چند ناتوانيم ولی منتظر ظهور قدرت و توانائی تو.
هر چند بي سرمايه و بضاعتيم ولی مؤيّد به کنز ملکوت تو. هر چند قطره ئيم ولی مستمد از بحر البحور تو. هر چند ذرّه ئيم ولی مستشرق از آفتاب انور تو. ای پروردگار، تأييدی نما تا هر يک در اين انجمن شمع روشن شويم و شاهد انجمن گرديم . منادی ملکوت شويم و جهان ناسوت را آئينه لاهوت نمائيم ...

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص75

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی