• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

ناظربودن به اصل ظهور

ای مؤمن باللّه ، در هر ظهوری ناظر به خود امر و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهی نلغزی . مثلاً ملاحظه در انسان نما که اگر او را به خود او عارف شوی ، در هر قميص که او را ملاحظه نمائی ميشناسی و لکن اگر نظر بدون او از لباس و قميص داشته باشی ، هر آن و يومی که قميص تجديد شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی . پس نظر را از تحديدات ملکيّه و شئونات آفاقيّه و ظهورات اسمائيّه برداشته و به اصل ظهور ناظر باشيد که مبادا در حين ظهور از اصل شجره محتجب مانيد و جميع اعمال و افعال شما عاطل و باطل شود و از اثبات به نفی راجع شويد و شاعر به آن نباشيد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص146
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی