• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نتیجه اعراض و اقبال به کلمه الله

هر نفسی که از کلمة اللّه معرض شد ، در نار و از اهل نفی و سجّين و در ظلّ مشرکين محشور .اين است ظهورات اين مقامات که در حين ظهور کلمه ظاهر می‌شود . و لکن نفوسی که موفّق شدند برضی اللّه و امره ، بعد از خروج ارواح از اجساد به اجر اعمال در دار اُخری فائز خواهند شد ، چه که آنچه در اين دنيا مشهود است استعداد زياده از اين در او موجود نه . اگر چه کلّ عوالم الهی طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود و لکن در هر عالمی از برای هر نفسی امری مقدّر و مقرّر .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص347
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی