• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نعمت کلیه حقیقیه ، نفس مظهر ظهور است

از برای نعمت مراتب لا نهايه بوده و خواهد بود در کتاب پروردگار تو و پروردگار عالميان اوّل نعمتی که به هيکل انسانی عنايت شد خرد بوده و هست و مقصود از او عرفان حق جلّ جلاله بوده اوست مدرک و اوست هادی و اوست مبيّن و در رتبه ثانيه بصر است چه که آگاهی عقل از گواهی بصر بوده و خواهد بود و همچنين سمع و فؤاد و سا ير نعمتها که در هيکل انسانی ظاهر و مشهود است تعالی تعالی قادری که اين قوا را در شخص انسانی خلق فرمود و ظاهر ساخت در هر کدام آثار عظمت و قدرت و قوّت و احاطه حق جلّ جلاله ظاهر و مشهود است در قوّه لامسه تفکّر نما که جميع بدن را احاطه نموده مقرّ سمع و بصر واحد و مقرّ او تمام بدن جلّت عظمته و کبر سلطانه اين در مقام انسان ذکر شد ولکن نعمت کلّيه حقيقيّه الهيّه نفس ظهور است که جميع نعمت های ظاهره و باطنه طائف حول اوست در حقيقت اوّليه مائده سمائيّه او بوده و خواهد بود اوست حجّت اعظم و برهان اقوم و نعمت اتمّ و رحمت اسبق و عنايت اکمل و فضل اکبر هر نفسی اليوم اقبال نمود او به نعمت الهی فائز است ان اشکر ربّک بهذا الفضل العظيم و قل لک الحمد يا مقصود العارفين .

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص128

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی