• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نفوذ حرارت شمس حقیقت کل را به جنبش و حرکت آورد

...ای ياران نورانی و اماء رحمن چون ظلمات نادانی و غفلت از عالم يزدانی و احتجاب از حقّ جهان را احاطه نمود صبح نورانی طلوع کرد و شعاع ساطع افق شرق را روشن نمود پس شمس حقيقت طلوع فرمود و انوار ملکوت بر شرق و غرب بتافت آنان که بينا بودند بشارت کبری يافتند و ندای يا طوبی يا طوبی بلند نمودند و مشاهده حقائق اشيا کردند و به اسرار ملکوت پی بردند از اوهام و شبهات رستند نور حقيقت مشاهده کردند و از جام محبّت اللّه سرمست گشتند که بکلّی خود و جهان را فراموش نمودند رقص کنان در نهايت فرح و طرب به مشهد فدا شتافتند و در قربانگاه عشق جان و سر بباختند ولی کوران از اين ولوله حيران گشتند و سرگردان شدند و فرياد اين النّور زدند و گفتند ما نوری مشاهده ننمائيم و آفتابی طالع نبينيم اين اوهام است حقيقتی ندارد خفّاش صفت به ظلمات تحت الأرض شتافتند و به خيال خويش راحت و آسايشی يافتند ولی بدايت طلوع است قوّت حرارت شمس حقيقت هنوز تأثير تام نبخشيده چون به وسط سماء رسد حرارت چنان نفوذ کند که حشرات را نيز در زير زمين به حرکت آرد هر چند مشاهدهء نور ننمايند ولی نفوذ حرارت کلّ را به جنبش و حرکت آرد ...

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص31و32

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی