• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

لحظاتی سکوت کرده، قلوبمان را به یکدیگر مرتبط نمائیم و به نیایش پردازیم:


الهی الهی
سراج امرت را به دهن حكمت بر افروختی از ارياح مختلفه حفظش نما . سراج از تو زجاج از تو اسباب آسمان و زمين در قبضه قدرت تو . امرا را عدل عنايت فرما و علما را انصاف. توئی آن مقتدری كه به حركت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودی و اوليا را راه نمودی . توئی مالك قدرت و مليك اقتدار . لا اله الّا أنت العزيز المختار.
حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص358

هُو اللّه
ای يزدان من، اين حقايق نورانيّه نجوم بازغه افق هدايتند؛ وجوهشان را در ملکوت احديّت روشن فرما و اشجار بوستان انجذاب و استقامتند؛ به فيض و ريزش باران عنايت در هر دمی تازه و زنده و پر طراوت و لطافت فرما. سُرُج عرفانند؛ در انجمن عالم روشن کن و فارِسان ميدان ثبوت و رسوخند؛ به جنود ملکوت ابهی تأييد کن. تشنگان باديه اشتياقند؛ بر ساحل بحر الطاف وارد کن. در هر دمی نصرتی فرما و در هر نفسی روحی بدم. از نسيم حديقهء عنايت قلوبشان را روح و ريحان بخش و از شميم موهبت مشامشان را معطّر فرما توئی مقتدر و توانا و توئی کريم و رحيم و مهربان . ع ع

مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء ص403


هُو اللّه
ای پروردگار، ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند. از جان بيزار و از هر فکری در کنارند. روی تو جويند و سوی تو پويند، راز تو گويند. ای دلبر مهربان، بيچارگان را از بيگانگان در صون حمايت حفظ و صيانت فرما و افتادگان را به يد قدرت بلند فرما وبی نصيبان را به فيض قديم بهرهء فراوان بخش محرومان را محرم اسرار کن و مشتاقان را به موهبت ديدار بپرور و بنواز. زيرا اسير آن زلف مشکبارند و در هر دم صد جان نثار نمايند توئی مقتدر و توانا و توئی دهنده و بخشنده و بينا . ع ع
مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء ص374
ذکر دسته جمعی:
هل من مفرج غیرالله.قل سبحان الله.هوالله. کل عباد له وکل بامره قائمون.
(آیا گشایش دهنده ای جز خداوند هست؟ بگوخداوند پاک ومنزَه است. او خداوند است.همه بندگان او هستند و همه به امر او قائمند.)

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی