• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هدایت به اعمال

اليوم بايد احبّای الهی به شأ نی در ما بين عبا د ظاهر شوند که جميع را به افعال خود به رضوان ذوالجلال هدايت نمايند . قسم به آفتاب صبح عزّ تقديس که ابدا حقّ و احبّای او که منسوب به اويند ناظر به ارض و اموال فانيه در او نبوده و نخواهند بود . چه اگر مقصود تصرّف در ارض بود البتّه قادر و مقتدر بوده و به کلمه‌ای جميع عالم را تصرّف می‌فرمود .
و لکن سلطنت به سلاطين عنايت فرموده و حکمت به متفرّسين و عرفان به عارفين و حبّ قلوب عبا د خود را مخصوص خود مقرّر داشته و به دون آن ناظر نبوده و نخواهد بود . و اين هم نظر به عنايت کبری است که شايد نفوس فانيه از شئونات ترابيه طاهر و مقدّس شوند و به مقام باقيه که رضوان عزّ احديّه است وارد گردند .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص254
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی