• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هرنفسی خود باید حقیقت را درک نماید

اليوم بر هر نفسی من عند اللّه فرض شده که به چشم و گوش و فؤاد خود در امر او ملاحظه نمايد و تفکّر کند تا از بدايع مرحمت رحمن و فيوضات حضرت سبحان به اشراقات شمس معانی مستنير و فائز شود .و علّتی که جميع ناس را از لقاء اللّه محروم نموده و به ماسواه مشغول داشته اين است که به وهم صرف کفايت نموده‌اند و به آنچه از امثال خود شنيده قناعت کرده‌اند ، به راههای مهلک تقليد مشی نموده‌اند و از مناهج تجريد محروم شده‌اند . امر الهی چون صبح نورانی ظاهر و لائح بوده . اينکه بعضی از ادراک او محتجب مانده‌اند نظر به آنست که گوش و قلب را به آلايش کلمات ناس آلوده‌اند و الّا اگر ناظر به اصل ميزان معرفت الهی باشند هرگز از سبيل هدايت محروم نگردند .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص247
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی