• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

وحدت ادیان الهی‌

ای حقيقت جو
جهان ملکوت يکي است نهايت آن است که بهار تجدّد نمايد و در کائنات حرکت و جنبشی جديد و عظيم بنمايد کوه و دشت زنده شود درختان تر و تازه گردد و برگ و شکوفه و ثمر بطراوتی بی‌اندازه جلوه نمايد لهذا ظهورات سابقه با ظهورات لاحقه نهايت ارتباط دارد بلکه عين يکديگرند امّا کون که ترقّی نمايد شعاع شديد تر است و فيض عظيم تر و آفتاب در دائره نصف نهار جلوه نمايد ای طالب ملکوت هر ظهوری جان عالم است و طبيب حاذق هر دردمند عالم بشر مريض است آن طبيب حاذق علاج مفيد دارد و به تعاليم و وصايا و نصايحی قيام نمايد که درمان هر درد است و مرهم هر زخم البتّه طبيب دانا احتياجات مريض را در هر موسمی کشف نمايد و به معالجه پردازد

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص57
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی