• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

پاکی از نفس و خرامیدن در فضای روحانی

ای عاشقان جمال ذوالجمال و ای والهان هوای قرب ذوالجلال ، هنگام قرب و وصال است نه موقع ذکر و جدال . اگر صادقيد معشوق چون صبح صادق ظاهر و لائح و هويداست . از خود و غير خود بلکه از نيستی و هستی و نور و ظلمت و ذلّت و عزّت از همه بپردازيد و از نقوش و اوهام و خيال دل برداريد و پاک و مقدّس در اين فضای روحانی و ظلّ تجلّيات قدس صمدانی با قلب نورانی بخراميد . ای دوستان ، خمر باقی جاری و ای مشتاقان ، جمال جانان بی نقاب و حجاب و ای ياران، نار سينای عشق در جلوه و لمعان . از ثقل حبّ دنيا و توجّه به آن خفيف شده چون طيور منير عرشی در هوای رضوان الهی پرواز کنيد و آهنگ آشيان لايزالی نمائيد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص309
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی