• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

پيام رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع) - بهره برداری از چارچوبی برای عمل

بهاییان عالم در سراسر عالم با جدیتی فراوان مبادرت به تاسیس برنامه های فشرده رشد در 1500 محدوده جغرافیایی نموده اند و در زمانی کوتاه در جهت تقلیبی عمیق و تحولی وسیع پیش رفته اند و در 41 کنفرانس منطقه ای جلوه هایی از جامعه ی شکوفا و پویا را با اتحاد کامل خویش ، نشان داده اند و قریب 80 هزار شرکت کننده آن نمونه هایی از بروز انقطاع و خلوص نیت در خدمت امر الهی بودند .

 
--------------------------------------------------------
 
پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع)
(از: مرکز جهانی بهائی)
یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،

فقط سه سال پیش بود که عالم بهائی را به بهره برداری از چارچوبی برای عمل که در پایان نقشۀ جهانی گذشته با وضوح بسیار پدیدار گشته بود فراخواندیم. این دعوت همان گونه که امیدوار بودیم با استقبالی بیدرنگ مواجه گردید. احبّای الهی با جدّیّتی فراوان مبادرت به پیگیری هدف تأسیس برنامه های فشردۀ رشد در حدّ اقلّ ۱,۵۰۰ محدودۀ جغرافیایی در سراسر عالم نمودند و تعداد این برنامه ها به زودی رو به افزایش نهاد. امّا در آن وقت هیچ کس نمیتوانست تصوّر کند که حضرت ربّ الجنود با حکمت مکنون و مشیّت محتوم خود در یک چنین زمان کوتاهی چه تقلیب عمیق و تحوّل وسیعی برای جامعۀ پیروان باوفایش مقدّر فرموده بود. جامعه ای که موفّقیّت های شایان خود را در نیمه راه نقشۀ کنونی در چهل و یک کنفرانس منطقه ای جشن گرفت براستی چقدر مطمئن و هدفمند بود. انرژی و انسجام این جامعه چه تفاوت عظیم و چه تضادّ شدیدی با سرگردانی و آشفتگی دنیایی که در چنگ بحرانهای پر پیچ و تاب گرفتار است ظاهر نمود. فی الحقیقه این همان جامعه ای بود که حضرت ولیّ امرالله آن را سعادتمند توصیف فرمود، جامعه ای که از استعدادهای وسیعی که ید قدرت الهیّه در آن به ودیعه نهاده آگاه و به نقشی که مقدّر است در بازسازی جهانی درهم شکسته بازی کند به خوبی واقف است. جامعه ای شکوفا و پویا که اگرچه در گوشه ای از کرۀ ارض به تضییقات شدیده مبتلاست ولی بدون وقفه و ترس با اتّحاد کامل به تقویت قابلیّتهای خود برای تحقّق هدف حضرت بهاءالله که استخلاص نوع بشر از یوغ دردناکترین جور و ستم است مشغول میباشد. در قریب هشتاد هزار نفری که در این کنفرانسها شرکت کردند ظهور افراد مؤمنی را در صحنۀ تاریخ مشاهده کردیم که به کارآیی روشها و تجهیزات نقشه اطمینانی واثق و در تنفیذ آن مهارتی کامل دارند. هر یک از شرکت کنندگان بمثابه امواج این بحر عظیم شاهدی گویا از اثرات قوّۀ مقلّبۀ امر الهی بودند. هر یک از این نفوس گواهی بود از وعدۀ محتوم حضرت بهاءالله بر نصرت نفوسی که با کمال انقطاع و خلوص نیّت به خدمت حضرتش قیام نمایند. هر یک از این نفوس جلوه ای بود از آن خلق بدیع، آن انسانی متعهّد و دلیر و پاک و مقدّسی که مقدّر است تحت تأثیر مستقیم ظهور اعظم جمال قدم درطیّ نسل های متمادی تکامل یابد. در هر یک از این نفوس شاهد ظهور اوّلین نشانه های تحقّق امیدی بودیم که در آغاز نقشه بیان داشتیم که اثرات تهذیب کنندۀ امر الهی از طریق فرایند مؤسّسۀ آموزشی به صدها هزار نفوس تسرّی نماید. همۀ قرائن و شواهد حاکی از آن است که تا پایان عید سعید رضوان تعداد برنامه های فشردۀ رشد در سراسر عالم از رقم ۱,۰۰۰ فراتر خواهد رفت. سزاوار آنکه در آغاز این ایّام فرخنده با کمال خضوع و خشوع سر تعظیم به آستان ربّ مجید فرود آریم و بخشش بیکرانش بر جامعۀ اسم اعظم را شکر و سپاس گوییم.

[امضا: بیت العدل اعظم]

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی