• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

پيام ۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ - روند دفاع از حقوق بهائیان و ارائه حقایق

با وجودیکه روند ایجاد جوی از وحشت و ارعاب توسط مراجع دینی و دولتی بر بهائیان به شدت ادامه دارد ولی تعداد رو به افزایشی از مردم ، روشنفکران ، مسئولین ،  روحانیون و سازمان های مدنی و حتی احزاب سیاسی با همدردی توجه نشان داده اند و به جمع مدافعان از بهائیان پیوسته اند . در این پیام نمونه های متعددی از پیشرفت این روند ارائه گردیده است .
 
---------------------------------------------------------
 
 
۱۴ شهرالمسائل ۱۶۴
۴ دی ۱۳۸٦
۲۵ دسامبر ۲۰۰۷
پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند
دوستان محبوب،

در طیّ سی سال گذشته، شما عزیزان در مقابل طوفان بلا با اطمینان قلبی از اینکه چنین مصائب و ابتلائاتی «مبشّر دورۀ سعادت و فلاحی است که مشیّت یزدانی برای عالم انسانی مقدّر فرموده» استقامت و ایستادگی نموده اید. مراجع دینی و دولتی که همواره محرّک اصلی ظلم و ستم وارده بر شما و نیاکانتان بوده اند همچنان حقوق خدادادی شما را انکار میکنند. آنها شما را از پاسخگویی به تهمت هایی که در بارۀ شما و اعتقاداتتان منتشر میسازند منع نموده و در عین حال جوّی از وحشت و ارعاب ایجاد کردهاند و کسانی را که مایلند به حمایت از شما ستمدیدگان قیام نمایند به شدّت تهدید میکنند. در طیّ این مدّت، جامعۀ بین المللی و خواهران و برادران بهائی شما در سراسر جهان، به دفاع از شما عزیزان مشغول بوده اند. امّا اکنون ایرانیان عدلپرور و منصف نیز از هر گروه و طبقه، چه در وطن و چه در خارج، در دفاع از شما مظلومان لب به اعتراض گشوده و تعداد روزافزونی از آنان مایلند به حقیقت امر مبارک پی برند.

در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، در کوی و محلّه، مدرسه و دانشگاه، در مؤسّسات تجاری و دفاتر دولتی و حتّی در سلول های زندان تعداد فزاینده ای از خیرخواهان شما قدم به پیش گذاشته اند. مسئولان مدارس، معلّمین، محصّلین و والدین انزجار خود را از رفتار شرمآوری که نسبت به کودکان بهائی اعمال میشود نشان داده اند، دوستان و همسایگان از ورود غیر قانونی مأموران دولتی به منازل احبّا جلوگیری نموده اند، دانشجویان و کادر دانشگاه ها به طور علنی یا خصوصی مخالفت خود را با محرومیّت غیر عادلانۀ بهائیان از تحصیلات عالیه اظهار داشته اند، کارکنان ادارات دولتی نسبت به تلاش های شما برای احقاق حقوق خود با همدردی توجّه نشان داده اند، روزنامه نگاران از اینکه نمیتوانند حقایق را در بارۀ وضع شما منتشر سازند ابراز تأسّف نموده اند و نشانه هایی میتوان یافت که روحانیون روشن ضمیر نیز مایلند که از شما رفع ظلم و ستم شود.

در سایر نقاط جهان، هر جا که آزادی عمل وجود دارد، روشنفکران ایرانی نگرانی و خشم خود را از رفتاری که نسبت به بهائیان ایران اِعمال شده و میشود مکرّراً ابراز نموده و می نمایند، رسانه های گروهی ایرانی شرح مصائب شما را بازگو میکنند و خواهان تأمین حقوق مدنی همۀ ایرانیان هستند، و همچنین تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم خارج با همدردی، شهامت شما را میستایند و مایلند در بارۀ اصولی که الهام بخش زندگی شماست اطّلاعات بیشتری کسب نمایند.

اکنون سازمان های جامعۀ مدنی ایران در داخل و خارج از کشور و تعدادی از احزاب سیاسی نیز به جمع مدافعان شما پیوسته اند. چنانکه اخیراً، بعضی احزاب سیاسی رسماً نگرانی خود را در بارۀ آزار و اذیّت بهائیان ایران اعلام نمودند و در یک مورد رسمیّت دیانت بهائی را به عنوان یک اقلّیّت مذهبی خواستار شدند. جامعۀ بین المللی بهائی به نمایندگی از طرف بهائیان سراسر جهان مراتب قدردانی خود را به بعضی از این سازمانها اعلام نموده است.

ایّام حاضره مشحون از مقدّرات الهی است. طوفان امتحان و افتتان همچنان در جریان است، ولی سحاب هرچند تیره و تار باشد نمیتواند نور ساطعه در افق را پنهان دارد. در قبال این تحوّلات خجسته، شایسته است که شما عزیزان به کمال استقامت و اطمینان و با اجتناب از مداخله در سیاست حزبی، هر فرصتی را برای همکاری با هموطنان عزیز خود در پیشبرد آرمانهایی که موجب ترقّی و سعادت وطن عزیزتان است مغتنم شمارید و مطمئن باشید که در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد شما ملتمسانه به دعا مشغولیم تا مساعی خالصانۀ شما مشمول تأییدات لانهایۀ الهیّه گردد.

[امضا: بیت العدل اعظم]

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی