• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

کتاب الهی ظاهر و کلمه ناطق

کتاب الهی ظاهر و کلمه ناطق ولکن نفوسی که به او متمسّک و سبب و علّت انتشار گردند مشاهده نمي شود الّا قليل و آن قليل اکسير احمر است از برای نحاس عالم و درياق اکبر از برای صحّت بنی آدم حيات باقيه منوط به قبول اين امر اعزّ ابدع اعلی است ای دوستان الهی بشنويد ندای مظلوم را و به آنچه سبب ارتفاع امر الهی است تمسّک نمائيد انّه يهدی من يشاء اِلی صراطه المستقيم اين امريست که ضعيف از او به طراز قوّت ظاهر و فقير به اکليل غنا مزيّن به کمال روح و ريحان به مشورت تمسّک نمائيد و به اصلاح عالم و انتشار امر مالک قدم عمر گرانمايه را مصروف داريد انّه يأمر الکلّ بالمعروف و ينهی عن کلّ ما يضيع به مقام الانسان

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص123

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی