• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

دیدگاه ها و نظرات

سؤالاتی که درباره ارتباط بین مفاهیم و درک اصول و کلیاتی درباره دیانت بهائی است . قطعاَ تحقیقات ، بررسی ها و تتبعَاتی که توسط افراد مختلف و دانشمندان و محققَین امر بهائی صورت گرفته ، به شناخت دقیق تر همه ابعاد و جوانب موضوعات کمک می کند ؛ لذا می توانیم درک و دیدگاه خود از سؤالات مطروحه را بیان نموده و در حقیقت هریک از وجهی و یا دیدگاه و زاویه ای خاص موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا با بیان فهم و دیدگاه خود از مواضیع مطروحه بتوانیم موضوع واحدی رااز ابعاد و زوایای مختلف ببینیم و سبب شناخت عمیق تر و وسعت نظر و کشف پاسخ صحیح سؤالات گردیم . پسندیده است که نظرات محققَین و صاحب نظران را با ذکر منبع و مأ خذ آن منعکس نمائیم تا هریک بتوانیم با مراجعه به خود آن مقاله ، مستقیماً از مطالب آن بهره مند گردیم .
( بدیهی است در این قسمت نیز سردبیر صرفاَ می تواند موضوع را از دیدگاهی محدود بررسی کند و کمک و یاری همراهان عزیز موجب بررسی همه جانبه موضوعات و شناخت وسیع تر و عمیق تر خواهد شد .)

فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

مي گوئيم زن و مرد در حقوق برابر هستند اما مسئوليت هاي مختلفي بعهده دارند
امروزه هم زنان شاغل هستند هم مردان و انتظار زنان از مردان قبول مسئوليت در امور منزل است
و زنان انتظار دارند در تصميم گيري هاي مردان در كار و مسكن و غيرو نقش بيشتري داشته باشند
جدود اين مسئوليت ها را چگونه و با ميزاني بايد تعريف كرد ؟

درون من کیست ؟ من از خود چه می دانم ؟ تا چه اندازه بر خود مسلط هستم ؟ اگر بخواهم یک جمله در باره خودم بگویم چه می گویم ؟
در این لجظه من درونم می خواهد در کنار چه کسی باشد ؟ و چرا ؟

دربخش مقاله های سایت دنیای بهائی مقاله ای با عنوان " دوبال یک پرنده ، برابری زنان و مردان " قرار دارد . شما را به خواندن آن دعوت می کنیم .
هم چنین می توانید در تالار گفتگو (یک شنبه ها به صورت online )شرکت کنید و ازمدیر تالار بخواهید این موضوع را در آنجا به بحث بگذارد .

در بهائیت چه چیزی هست که در دین های دیگر نبوده است ؟ باید و نباید ها است که در دین های دیگر بوده است . پس چه نیازی به دین جدیدی است ؟

حدود مسئولیتهارا طرفین که شریک در زندگی زناشویی هستند بنا به تقسیم کار ووقت انجام ان با میزانی که از درک تعالیم مبارکه در طول زندگی اموخته اند تایین میکنند .وهیچگونه چهار چوبی مبنی بر تقسیم ان وجود ندارد ولی هر شخص با ایمان وفهیمی نمیتواند مسئولیت امور مشترک زندگی را به گردن دیگری ویا به تنهایی به عهده بگیرد این امر مشترکا وبا فداکاری ومحبت بین طرفین تقسیم میشود وتاثیر شدیدی در ارتقای حیات عائله دارد . جانتان خوش

هرموجود زنده ای از شروع تا خاتمه حیاتش ، مراحل مختلفی را طی می کند . هر مرحله از رشد شرایط و حالات و احتیاجات مخصوص به خود را دارد و انسان را برای مرحله بعد آماده می کند ، قوای ذهنی اورا افزایش داده و بصیرت را پرورش می دهد .
در زندگی جامعه انسانی نیز دوران و مراحل مختلف وجود دارد . ادیان گذشته هریک در مرحله ای از مراحل رشد جامعه انسانی ظاهر شده و آن را برای مرحله بعد آماده نموده و پرورش داده اند . تعالیم ودستورات ادیان در آن مراحل ، مطابق با نیازهای همان مرحله از رشد بوده است .
آئین بهایی در مرحله بلوغ عالم انسانی ظاهر شده است . زمانی که تقلید از اعتقادات قدیمه و تعصَباتی که سبب دشمنی و اختلاف شده ، باید فراموش شود و جای خود را به تعالیم الهیَه ای دهد که برای پیشرفت و رفاه عالم انسانی در این عصر نازل شده است .
بنابراین اگر چه در آئین بهایی احکام و دستورات و اوامر ونواهی وجود دارد ولی دارای تعالیم روحانی ، اجتماعی و اداری نیز هست که عالم انسانی را قادر می سازد که به سوی اتحَاد و اتفَاق حرکت کند .
برای آگاهی بیشتر از تعالیم و وجوه ممتازه دیانت بهایی می توانید به بخش معرفی آئین بهائی و مقالات مختلف موجود در وب سایت دنیای بهائی مراجعه فرمائید .

آیا شما اعتقاد به تعدد پیامبران دترید ؟

دیانت بهایی دیانتی تازه و مطابق به روز است این دیانت وجه تشابه بسیاری با هدیان الهی قبل دارد و مانند انها اختلافاتی هم در آن با سایر ادیان دیده میشود ولی ( اصل همه ادیان یکی است و تفاوت در احکام است که در زمان های مختلف متفاوت است ) و بهتر است ابتدا از تشابهات شروع شود تا تضاد ها
ولی تفاوت اصاصی این دیانت ب فرموده ی یکی از بزرگان این دیانت ( وحدت عالم انسانی است ) که مشخص کننده جهانی بودن این دیانت است

حضرت بهاء الله در کتاب مستطاب ایقان دو مقام جمع و تفصیل را برای مظاهر ظهور الهی بیان می فرمایند . در مقام جمع که توجه به حقیقت الهی آنان است تعدد راه ندارد و حقیقت الهی متجلی در آنان حقیقتی واحد است ولی در مقام تفصیل نظر به مکان و زمان ظهور و شخصیت انسانی آنان است که هریک در زمان و مکانی خاص ظاهر شده و با نام و خصوصیات انسانی متفاوتی ظاهر شده اند . حضرت بهاء الله این موضوع را بامثال خورشید بیان فرموده اند که در هرروز خورشید واحدی در آسمان طلوع می کند هرچند روز عوض می شود ولی خورشید ، همان خورشید روز های قبل است ولی از جهتی دیگر خورشید هرروز از افقی طلوع نموده و در محلی غروب می کند و این محل در هرروز تغییر می کند واز این جهت می توان گفت خورشید امروز با خورشید روز قبل متفاوت است .

در کتاب اقدس مجازات هائی مانند حبس ، تبعید ، اعدام و سوزاندن فرد درصورت سوزاندن خانه کسی وجود دارد . آیا این مجازات ها با بقیه تعالیم و دیدگاه های بهائی متضاد نیست ؟ چگونه انها را توجیه می کنید ؟

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی